Privacy Policy

Hier vindt u het privacy beleid dat van toepassing is op Pollet NV/SA.

 1. Privacywaarborgen

Wij beschermen uw gegevens in overeenstemming met de Europese geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en specifiek met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018. Dit beleid informeert u over de verwerking van gegevens van natuurlijke personen. Wij vinden het belangrijk om transparante en duidelijke informatie te kunnen geven over de verwerking van uw persoonlijke gegevens en willen aantonen dat wij hier verantwoord mee omgaan. We beschrijven in onze privacy policy welke informatie we juist verzamelen en waarvoor we deze informatie gebruiken.

 1. Toestemming

Wanneer u gebruik maakt van de informatie op www.pollet.eu of eender welk subdomein daarvan, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die hierin zijn opgenomen.

 1. Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren door ons verzameld worden:

 • Bij het aangaan van een klantenrelatie.
 • Bij ontmoetingen, bijvoorbeeld tijdens beurzen, meetings, opleidingen, consulting of events, worden gegevens afkomstig van een visitekaartje of mondeling overgedragen gegevens verwerkt.
 • Als u onze website bezoekt en een contactformulier invult.
 • Als u zich aanmeldt voor het ontvangen van een nieuwsbrief.
 • Andere zakelijke contacten, waaronder sollicitaties.
 1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden gebruiken wij deze?

Gegevens

Doelen

Identificatie/contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere contactgegevens)

Klantenbeheer: ondersteuning van de klant, facturatie en klantenadministratie.

Marketing: mailings om de klant te informeren over gerelateerde of nieuwe producten, om mensen uit te nodigen en op de hoogte te brengen van beurzen en events.

IP adres en surfgedrag op de website

Om onze diensten en hun kwaliteit te verbeteren en beter af te stemmen op de wensen van de klant.

Om onze website te optimaliseren.

 

Waarvoor worden deze gegevens verwerkt?

 • Voor klantenbeheer, waarvoor we vertrouwen op de uitvoering van ons contract en/of uw bestellingen.
  • Om contact met u te kunnen opnemen wanneer er zich problemen voordoen
  • Om u te kunnen identificeren wanneer u ons contacteert
  • Om facturen te kunnen bezorgen
  • Om correct leveringen te kunnen uitvoeren
 • Voor direct marketing. U heeft recht om deze toestemming op elk moment in te trekken. U kan dit doen door u uit te schrijven via de afmeldknop onderaan in de mail of door een mail te sturen naar news@pollet.eu.
 1. Met wie delen we uw persoonsgegevens?

In het kader van de doelen zoals hierboven opgesomd, delen wij uw persoonsgegevens soms met derden, zoals dienstverleners waar wij beroep op doen (bijvoorbeeld: transportbedrijven). Wij zorgen ervoor dat er, indien van toepassing, passende maatregelen worden genomen wanneer wij uw gegevens doorgeven aan derde partijen (waarin beperkingen voor het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens worden vastgelegd).

Pollet NV/SA verkoopt geen persoonsgegevens aan commerciële partners voor andere activiteiten.

 1. Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?

We nemen de nodige beveiligingsmaatregelen (de gepaste technische, administratieve en organisatorische maatregelen) die aangepast zijn aan de gevoeligheidsgraad van de persoonsgegevens als bescherming tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of verwerkt.

Verder proberen we ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens) of die van andere door u verstrekte persoonsgegevens die u verstrekte in het kader van onze samenwerking.

 1. Wat zijn mijn rechten als klant?

U hebt het recht:

 • Op informatie en op het inkijken van uw persoonsgegevens
 • Op verbetering of vervolledigen van uw persoonsgegevens
 • Op het laten wissen van uw persoonsgegevens of op het recht om vergeten te worden
 • Op beperkte verwerking van uw persoonsgegevens
 • Op overdraagbaarheid van gegevens
 • Op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Tot slot hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit of via de Europese Commissie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

 1. Klachten, opmerkingen of problemen?

Pollet NV/SA doet er alles aan om de privacy van zijn klanten te garanderen en de klachten hieromtrent zo goed mogelijk te behandelen. Als u meer informatie wil ontvangen of als u vragen, problemen of een vermoeden van misbruik heeft, kan u steeds contact met ons opnemen:

 • per mail: info@pollet.eu
 • per post: Pollet NV/SA, Zoning industriel Tournai Ouest, rue de la Grande Couture 20, 7501 Orcq, België.
Nederlands